Insert Logo Here

Sản phẩm    Gia công kéo sợi

Gia công kéo sợi

Gia công kéo sợi

Mã sản phẩm : GCKS

Chủng loại : Gia công kéo sợi

Giá bán : Liên hệ

Hiện trạng : Còn hàng

Thông tin tóm tắt
hành phần: Real yarns from Tow and Staple

Loại: Real Processing

Chỉ số: 2/32Nm

Nội dung: Real yarns from Tow and Staple

Sản phẩm liên quan