Insert Logo Here

Tin tức

Bố cáo thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

17/09/2014

Thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 diễn ra ngày 20/05/2011, Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tên Công Ty:     CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM

Tên tiếng Anh:   VIET NAM WOOL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:       LENVIET

Trụ sở chính:   63 Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

Điện thoại:      (84-8) 731 3218 - Fax: (84-8) 731 3139

Email:              blatex@hcm.vnn.vn

Website:         htttp://www.lenviet.com.vn

Giấy Chứng Nhận đăng ký kinh doanh số: 0301746426 do: Sở Kế Hoạch - Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày : 06/04/2006, thay đổi lần 4 ngày  08/09/2010. 

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu len (bao gồm len từ lông thú, từ sợ tổng hợp), các sản phẩm từ len, thêu đan, may mặc, nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng và hàng hóa khác liên quan đến len, thêu đan, may mặc.

Thi công xây dựng các công trình phục vụ ngành dệt may, tư vấn và dịch vụ đầu tư hạ tầng cơ sở dệt may.
  
 Mua bán các sản phẩm dệt may và các sản phẩm tiêu dùng.
   
Kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng.

Thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 diễn ra ngày 20/05/2011, Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

Hội đồng Quản Trị:

Ông PHẠM VĂN TÂN                    : Chủ tịch HĐQT

Ông LÊ QUỐC LIỆT                      : Thành viên

Bà   HỒ THỊ THU CÚC                  : Thành viên

Ông LÊ VĂN ANH                          : Thành viên

Bà   LÊ HOÀNG ANH                     : Thành viên

Ban Kiểm Soát:

Ông BÙI VĂN HẢI                          : Trưởng ban Kiểm Soát

Ông VŨ QUỐC LẬP                        : Thành viên

Ông PHAN THANH SƠN                 : Thành viên

Người đại diện pháp luật của công ty: Ông PHẠM VĂN TÂN Tổng giám đốc.