Insert Logo Here

Tin tức

Bổ nhiệm các bộ điều hành

27/09/2014

Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2014 tại Văn phòng Cty CP Len Việt Nam. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty đã thông báo và trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Anh, Ủy viên HĐQT- Giám đốc Nhà máy Len Vĩnh Thịnh giử chức vụ Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 01-9-2014