Insert Logo Here

Tin tức

HĐQT LEN VIỆTNAM tiếp và làm việc với TGĐ Tập đòan Dệt May

27/09/2014

Chiều ngày 23/7/2014 tại văn phòng CTCP LEN VIỆT NAM Tân TGĐ Tập đòan Dệt May VN LÊ TIẾN TRƯỜNG đã nghe LEN VIỆT báo cáo tình hình SXKD của cơ sở. TGĐ nhắc nhở và chỉ đạo LEN VIỆT sử dụng vốn có hiệu quả và khai thác tốt đòn bẫy tài chính đầu tư phát triển trong tương lai.