Insert Logo Here

Tin tức

Doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC năm 2009

17/09/2014

Công ty CP Len Việt Nam rất vinh hạnh vì đã được Người Tiêu Dùng bình chọn là Doanh nghiệp có Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2009 thông qua Báo Sài Gòn Tiếp Thị.

Công ty CP Len Việt Nam rất vinh hạnh vì đã được Người Tiêu Dùng bình chọn là Doanh nghiệp có Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2009 thông qua Báo Sài Gòn Tiếp Thị.


                                      
Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu năng cao Chất Lượng và Phát triển đa dạng các mặt hàng để không khỏi phụ lòng Người Tiêu Dùng đã ủng hộ chúng tôi !