Insert Logo Here

Tin tức

LENVIET - Nhãn hiệu Cạnh tranh

17/09/2014

Ngày 04/07/2009, Nhãn hiệu LENVIET của Công ty cổ phần Len Việt Nam đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận NHÃN HIỆU CẠNH TRANH thông qua Chương Trình Tư Vấn & Bình Chọn NHÃN HIỆU CẠNH TRANH - NỔI TIẾNG QUỐC GIA 2009.

Ngày 04/07/2009, Nhãn hiệu LENVIET của Công ty cổ phần Len Việt Nam đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận NHÃN HIỆU CẠNH TRANH thông qua Chương Trình Tư Vấn & Bình Chọn NHÃN HIỆU CẠNH TRANH - NỔI TIẾNG QUỐC GIA 2009.