Insert Logo Here

Tin tức

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ MÁY CŨ

17/09/2014

Công ty CP Len Việt Nam tổ chức bán thanh lý lô máy cũ vào ngày 15/06/2010 bao gồm các lọai sau : 1. MÁY DỆT. 2. MÁY VĂN PHÒNG. 3. MÁY PHÁT ĐIỆN. Kính mời các tổ chức, cá nhân có quan tâm xin tìm hiểu thông tin, đăng ký và tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty: Số 63 Hồ Bá Phấn, P.Phước Long A, Q9, TP.HCM. Đt : (08) 3 7313218 Thời gian đang ký từ ngày 08/06/2010 đến ngày 12/06/2010. Trân trọng kính báo.

Công ty CP Len Việt Nam tổ chức bán thanh lý lô máy cũ vào ngày 15/06/2010 bao gồm các lọai sau : 1. MÁY DỆT. 2. MÁY VĂN PHÒNG. 3. MÁY PHÁT ĐIỆN. Kính mời các tổ chức, cá nhân có quan tâm xin tìm hiểu thông tin, đăng ký và tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty: Số 63 Hồ Bá Phấn, P.Phước Long A, Q9, TP.HCM. Đt : (08) 3 7313218 Thời gian đang ký từ ngày 08/06/2010 đến ngày 12/06/2010. Trân trọng kính báo.