Insert Logo Here

Khuyến mãi

Thông tin liên hệ

Văn phòng công ty: 63 Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37313218

Fax: 028 37313139

Email: blatex@hcm.vnn.vn

Văn phòng: vananh.lenviet@gmail.com

Phụ trách kinh doanh:  tinhle211@gmail.com

Hỗ trợ khách hàng: vananh.lenviet@gmail.com